TATAVLA OPEN 2016

Ταταύλα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2016»
Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α,
προκηρύσσει το 5
ο
ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2016», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ
και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (οδός
Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος), στην ενιαία αίθουσα προπόνησης των σωματείων.
1. Δικαίωμα Συμμετοχής
 Στην κατηγορία των Βετεράνων, Αθλητές και Αθλήτριες εγγεγραμμένοι στη δύναμη της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α, που με δήλωσή τους είχαν ή έχουν Αθλητικό Δελτίο και έχουν κλείσει το 40ο
έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν το 1976.
 Στην κατηγορία των Ανεξαρτήτων, Αθλητές και Αθλήτριες Έλληνες πολίτες καθώς και
αλλοδαποί παίκτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί πριν το 1998 και οι
οποίοι δεν είχαν ποτέ Αθλητικό Δελτίο σε Σωματείο εγγεγραμμένο στη δύναμη της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ή άλλης Ομοσπονδίας ξένης χώρας
2. Κατηγορίες
ΒΕΤ-1 Βετεράνων Αθλητών 40 – 49 ετών (γεννηθέντες 1967 – 1976)
ΒΕΤ-2 Βετεράνων Αθλητών 50 – 59 (γεννηθέντες 1957 – 1966)
ΒΕΤ-3 Βετεράνων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1956)
ΑΝΕ-1 Ανεξαρτήτων Αθλητών 18 – 39 ετών (γεννηθέντες 1977 – 1998)
ΑΝΕ-2 Ανεξαρτήτων Αθλητών 40 – 49 ετών (γεννηθέντες 1967 – 1976)
ΑΝΕ-3 Ανεξαρτήτων Αθλητών 50 – 59 (γεννηθέντες έως 1957 – 1966)
ΑΝΕ-4 Ανεξαρτήτων Αθλητών 60 + (γεννηθέντες έως 1956)
ΓΥΝ-ΑΝΕ Ανεξαρτήτων Γυναικών Αθλητριών, ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες (όσες
επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες κατηγορίες των ανδρών).
ΓΥΝ-ΒΕΤ Βετεράνων Γυναικών Αθλητριών, ενιαία κατηγορία για όλες τις ηλικίες (όσες
επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες κατηγορίες των ανδρών).
3. Δηλώσεις
Μέχρι την Πέμπτη 15/9/2016 στο e-mail: [email protected] όπου
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στοιχεία όπως, κατηγορία (ΒΕΤ-1,
2, 3, ΑΝΕ-1, 2, 3, 4, ΓΥΝ-ΑΝΕ, ΓΥΝ-ΒΕΤ), επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο
(κατά προτίμηση κινητό).
Ταταύλα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
4. Αγωνίσματα
α) Απλό Ανδρών
β) Απλό Γυναικών
5. Κλήρωση και σύστημα διεξαγωγής
Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 16/9/2016, και ώρα 21:00 στο Βυζαντινό Αθλητκό
Κέντρο, όπου μπορούν να παραβρεθούν όσοι επιθυμούν.
Στην Α’ φάση θα δημιουργηθούν όμιλοι των 3 ή 4 ανάλογα με τις συμμετοχές. Για την
τοποθέτηση των «φαβορί» στους ομίλους (δύο ανά όμιλο), θα χρησιμοποιηθεί, για τους Εν
Ενεργεία αθλητές (κατηγορία ΕΝΕ) ο Πίνακας Αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (που θα ισχύει
την ημέρα της κλήρωσης) και του Π.Ο.Φ.Επ.Α για τους Βετεράνους και Ανεξάρτητους αθλητές.
Η τοποθέτηση των φαβορί θα γίνει με το σύστημα «Μαίανδρος». Ήτοι το πρώτο φαβορί στον
Α’ όμιλο, το δεύτερο στον Β’, το 3ο στον Γ’, κ.ο.κ. (άρθρο 7.7.2 του ΚΕΔ της Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Για
τις υπόλοιπες θέσεις των ομίλων θα γίνει κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης των ομίλων
για τις θέσεις 3-4, θα γίνει προσπάθεια να μην συμπέσουν αθλητές του ιδίου σωματείου στον
ίδιο όμιλο εφόσον ο αριθμός των ομίλων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού των αθλητών
από το ίδιο σωματείο.
Στη Β΄φάση οι αθλητές – τριες, που κατέκτησαν την 1η και 2η θέση των ομίλων θα
αναμετρηθούν σε απλό knock out αγώνα. Φαβορί θα είναι οι νικητές των ομίλων, ήτοι: 1ο
φαβορί ο 1ος του 1ου ομίλου, 2ο φαβορί ο 1ος του 2ου ομίλου κ.ο.κ. και θα τοποθετηθούν στον
πίνακα του νοκ-άουτ στις θέσεις που προβλέπονται στα εδάφια 7.1.2.4 έως 7.1.2.4.4 του ΚΕΔ
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Η κλήρωση θα γίνει με βάση την θέση που πήραν οι αθλητές-τριες στον όμιλο
και δεν αγωνίζονται μεταξύ τους στον πρώτο αγώνα, κατά σειρά, οι πρώτοι των ομίλων και
αυτοί που ήταν στον ίδιο όμιλο. Εφόσον υπάρχει χρόνος θα διεξαχθούν και αγώνες κατάταξης
ανα ηλικιακή κατηγορία, για όσους κατέλαβαν την 3η και 4η θέση, με το ίδιο σύστημα της
Β΄φάσης που περιγράφεται παραπάνω, κατ’ αντοιστοιχία του 1ου με τον 3ο
και του 2ου με τον 4ο
.
Νικητής σε κάθε περίπτωση είναι ο καλύτερος των 5 σετ (best of five).
6. Κανονισμοί Διεξαγωγής
Θα ισχύσουν ο Διεθνής Κανονισμός Παιδιάς, ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Ο.Φ.Επ.Α.,
καθώς και ο Κανονισμός διεξαγωγής Εσωτερικών Πρωταθλημάτων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α..
7. Διαιτησία
Διασφαλίζεται από τους παίκτες και τις παίκτριες.
8. Ώρα προσέλευσης
Για τις κατηγορίες των Ανεξάρτητων και Γυναικών, 9:00 με ώρα έναρξης των αγώνων 9:30.
Για τις κατηγορίες των Βετεράνων, 14:00 με ώρα έναρξης των αγώνων 15:00.
Ταταύλα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τα ακριβή ωράρια θα ανακοινωθούν μετά την κλήρωση.
9. Παράβολο Συμμετοχής
Για κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 10 €. Θα παρέχονται δωρεάν νερό και κρουασάν. Τα
παράβολα συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται μέχρι την ώρα έναρξης των αγώνων.
10. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν Δίπλωμα και Κύπελλο στους 1ους νικητές και Δίπλωμα και Μετάλλια στους
2
ους και 3ους
.
11. Λοιποί Όροι
α) Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή το
θεωρημένο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (για τους ενεργούς αθλητές) ή το ΔΑΙ
του Π.Ο.Φ.Επ.Α. για τους υπόλοιπους και η συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτομάτως την
ανάληψη από μέρους τους της ευθύνης για την Υγεία τους (θα παραδόσουν σχετική υπεύθυνη
δήλωση στη γραμματεία των αγώνων).
β) Για να ισχύσουν οι παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες θα πρέπει να υπάρχουν το ελάχιστο 6
δηλώσεις συμμετοχής στην κατηγορία και να παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 αθλητές στην
έναρξη των αγώνων. Με αριθμό συμμετοχών μικρότερο του 6 στην κατηγορία, η κατηγορία
συγχωνεύεται με την αμέσως μικρότερη ή την αμέσως μεγαλύτερη, ανάλογα με τις ανάγκες σε
αριθμό αθλητών και μετά από συνεννόηση των παρόντων.
γ) Τα ονόματα των αθλητών και οι κληρώσεις της Α’ φάσης θα είναι αναρτημένα σε πίνακα.
Διευκρινίζεται πως, εάν κάποιος αθλητής – αθλήτρια δεν προσέλθει έγκαιρα στο χώρο των
αγώνων ώστε να πιστοποιήσει την παρουσία του με υπογραφή σε αναρτημένο πίνακα, μένει
εκτός αγώνων.
δ) Βετεράνοι αθλητές που βρίσκονται στην πρώτη 100αδα του τελευταίου πίνακα αξιολόγησης της
Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στους πίνακες του Π.Ο.Φ.Επ.Α.,
τοποθετούνται πρώτα φαβορί.
ε) Τα ακριβή ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν το Σάββατο 19/9/2015 στο διαδίκτυο.
στ) ΧΡΗΣΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
 Η Αθλητική ή Αστυνομική Ταυτότητα.
 Ατομική Ρακέτα (χωρίς εξογκώματα, εσοχές, χαρακιές, φθορές στην επιφάνεια των
ελαστικών ή στον ξύλινο δίσκο. Λάστιχα χρώματος Μαύρου-Κόκκινου, εγκεκριμένα, με
σήμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ITTF). Αναγραφή συνθημάτων, αυτοκόλλητα κτλ,
απαγορεύονται.
Ταταύλα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
 Στη διάρκεια της προπόνησης στο χώρο αγώνων, επιτρέπεται οποιαδήποτε αθλητική
φόρμα. Στη διάρκεια των αγώνων, ενδυματολογικά, επιτρέπονται μόνο παντελονάκια –
μπλουζάκια χρώματος διαφορετικού από εκείνο της μπάλας (λευκή) και ΜΑΤ (προτείνονται
σκούρα χρώματα).
 Ατομική πετσέτα (χρήσιμη).
η) Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί κυλικείο.
θ) Η αίθουσα θα κλιματίζεται πλήρως. Τα αποδυτήρια και τα ντούς των εγκαταστάσεων του
Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου θα είναι στη διάθεση των αθλητών.
ι) Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά μπαλάκια 3*
κ) Το ΟΡΕΝ είναι ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και τα αποτελέσματά του λαμβάνονται
υπόψη στους Πίνακες Αξιολόγησης του Ομίλου.
λ) Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνη
για την επίλυσή τους είναι η οργανωτική επιτροπή.
Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνος Σταμνίδης, τηλ: 6947845334
Για τον ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αράπογλου
Για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Κολυμπάδης Σταύρος Πλακαντωνάκης