ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το διοικιτικό συμβούλιο του αθλητικού ομίλου Ταταύλα Κων/λεως μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του       Μεγάλου Δωρητή του Σωματείου ,  ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Continue reading