ΧΟΡΗΓΟΙ

  1. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -OSCAR CHOCOLATES
  2. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-PRESSIOUS
  3. ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-KSB TESMA Α.Ε.Τ.Ε.
  4. ΑΡΤΟΠΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
  5. ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-SKF
  6. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-FOOD TRADE